Ακαδημίες Κολύμβησης (Εκμάθηση-Αρχάρια)
Level 1 & 2

Δευτέρα έως Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
16:00 – 16:40 10:00 – 10:40 11:00 – 11:40
16:40 – 17:20 10:40 – 11:20 11:40 – 12:20
17:20 – 18:00 11:20 – 12:00
18:00 – 18:40 12:00 – 12:40
18:40,- 19:20 12:40 – 13:20
19:20 – 20:00

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ : 8
Σημείωση:
α) Το μάθημα διαρκεί 35’ λεπτά + 5’ λεπτά η αλλαγή του group.
β) Ο προπονητής – Εκπαιδευτής διδάσκει πάντα μέσα στο νερό.
γ) Επιλογή 2(δυο) φορές την εβδομάδα Group Weekend μόνο Σάββατο & Κυριακή.


Ακαδημίες Κολύμβησης (Ημιπροχωρημένα)
Level 3 & 4

Δευτέρα έως Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
16:00 – 17:45 10:00 – 10:45 11:00 – 10:45
16:45 – 17:30 10:45 – 11:30 11:45 – 12:30
17:30 – 18:15 11:30 – 12:15
18:15 – 19:00 12:15 – 13:00
19:00 – 19:45 13:00 – 13:45
19:45 – 20:30

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ : 12
Σημείωση:
α) Το μάθημα διαρκεί 40’ λεπτά + 5’ λεπτά η αλλαγή του group.
β) Ο προπονητής – Εκπαιδευτής διδάσκει έξω από το νερό.
γ) Επιλογή 2(δυο) φορές την εβδομάδα Group Weekend μόνο Σάββατο & Κυριακή.


Ακαδημίες Κολύμβησης (Προαγωνιστική – Προχωρημένα)
Level 5

Δευτέρα έως Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
16:00 – 17:00 10:00 – 11:30
17:00 – 18:15

Σημείωση: Η συχνότητα των προπονήσεων καθορίζεται από τον προπονητή και εξαρτάται από την ηλικία και την ικανότητα του αθλητή.