Ακαδημίες Κολύμβησης (Εκμάθηση-Αρχάρια)
Level 1 & 2

Δευτέρα έως Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
16:00 – 16:30 10:00 – 10:30 10:30 – 11:00
16:30 – 17:00 10:30 – 11:00 11:00 – 11:30
17:00 – 17:30 11:00 – 11:30 11:30 – 12:00
17:30 – 18:00 11:30 – 12:00
18:30 – 19:00 12:30 – 13:00
19:00 – 19:30
19:30 – 20:00

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ : 8 ( μειωνεται αναλόγως των  μετρων πανδημιας) 
Σημείωση:
α) Το μάθημα διαρκεί 30’
β) Επιλογή 2(δυο) φορές την εβδομάδα (εκτος Κυριακής)
γ) Επιλογή 2(δυο) φορές την εβδομάδα Group Weekend Κυριακή συν μια άλλη μέρα επιλογής


Ακαδημίες Κολύμβησης (Ημιπροχωρημένα)
Level 3 & 4

Δευτέρα έως Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15:50 – 16:30 09:50 – 10:30 10:30 – 11:10
16:30 – 17:10 10:30 – 11:10 11:10 – 11:50
17:10 – 17:50 11:10 – 11:50 11:50 – 12:30
17:50 – 18:30 11:50 – 12:30
18:30 – 19:10 12:30 – 13:10
19:10 – 19:50
19:50 – 20:30

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ : 12( μειωνεται αναλόγως των  μετρων πανδημιας) 
Σημείωση:
α) Το μάθημα διαρκεί 40’
β) Επιλογή 2 (δυο) η 3(τρείς) φορές την εβδομάδα (εκτός Κυριακής).
γ) Επιλογή 2(δυο) φορές την εβδομάδα Group Weekend Κυριακή συν μια άλλη μέρα επιλογής.


Ακαδημίες Κολύμβησης (Προαγωνιστική – Προχωρημένα)
Level 5

Δευτέρα έως Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
16:00 – 17:00 10:00 – 11:30 ΟΧΙ
17:00 – 18:15

Σημείωση:
α) Το μάθημα διαρκεί 60’ λεπτά.