Η πισίνα 25 μέτρων – STAR POOL

● Θερμαινόμενη με σταθερή θερμοκρασία νερού 29C.
● Διαστάσεων 25 μέτρων με 5 διαδρομές αντικομματικές και σταθερό βάθος 1.40 μέτρα.
● Απολύμανση αποκλειστικά με Όζον και χρήση Η/Υ για τη ρύθμιση του PH.
● Καθαρό νερό πισίνας με Χρήση Ζεόλιθου σαν πληρωτικό υλικό στα αμμόφιλτρα της πισίνας (Παγκόσμια καινοτομία)
● Ανώτερες δυνατές συνθήκες υγιεινής με ανοξείδωτη υπερχείλιση και χρήση ανοξείδωτων στομίων και υλικών.
● Αποδυτήρια ξεχωριστά για αγόρια και κορίτσια και ξεχωριστά για μικρά παιδιά με συνοδούς.
● Εσωτερικός φωτισμός πισίνας με ανοξείδωτα φώτα LED
● Μηχανικός η φυσικός εξαερισμός του χώρου της πισίνας ανάλογα με τις ανάγκες.
● Ανακυκλοφορια όλου του νερού της πισίνας σε λιγότερο από 2 ώρες και όλο το 24ωρο για την καλύτερη καθημερινή απολύμανση.
● Λήψη δειγμάτων για έλεγχο καταλληλότητας του νερού της πισίνας 2 φορές την εβδομάδα σε αναγνωρισμένο εργαστήριο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Τα αποδυτήρια και όλοι οι χώροι καθαρίζονται και απολυμαίνονται καθ’όλη την διάρκεια της λειτουργίας.