“Η καλυτέρα οργανωμένη ακαδημία κολύμβησης στην Ελλάδα”

Η κολυμβητική ακαδημία αστέρια προσφέρει ένα πρόγραμμα πέντε επιπέδων εκμάθησης κολύμβησης.

Κάθε επίπεδο έχει το δικό του αστέρι με διαφορετικό χρώμα και διαφορετικούς στόχους. Η αρχική τοποθέτηση των παιδιών στα γκρουπ επιπέδων γίνεται με βάση τις κολυμβητικές τους δεξιότητες και την ηλικία. Η αλλαγή επιπέδων θα γίνεται ύστερα από προγραμματισμένες εξετάσεις και συγκεκριμένο ασκησιολόγιο για κάθε επίπεδο ξεχωριστά.

Εφαρμόζονται δοκιμασμένες τεχνικές από έμπειρους προπονητές που κάνουν ευκολότερα τα μαθήματα για τα παιδιά.


ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Το πρώτο επίπεδο απευθύνεται σε αρχάρια παιδιά, τα οποία δεν είχαν κάποια επαφή με το νερό. Στόχος η εξοικείωσή τους με αυτό, (χρησιμοποιώντας βοηθητικά μέσα, σωσίβια, μακαρόνια), η επίπλευση ,η εκμάθηση αναπνοής (μπουρμπoυλήθρες) και η σωστή κίνηση ποδιών.

 


ΕΠΙΠΕΔΟ 2

Στο δεύτερο επίπεδο οι κολυμβητές κολυμπούν χωρίς σωσίβια. Τελειοποιούν την κίνηση των ποδιών ελευθέρου και υπτίου και ξεκινούν να μαθαίνουν τις πλάγιες αναπνοές. Στόχος είναι να κολυμπήσουν για 15μ. πόδια ελευθέρου και υπτίου χωρίς βοήθημα.

 


ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Στο τρίτο επίπεδο οι κολυμβητές ολοκληρώνουν την τεχνική του ελευθέρου και του υπτίου καταφέρνοντας να κολυμπήσουν 25μ. το κάθε στυλ. Επιπλέον με συνδιαστικές ασκήσεις αρχίζουν να γνωρίζουν και τα άλλα δυο στυλ (πρόσθιο,πεταλούδα).

 


ΕΠΙΠΕΔΟ 4

Στο επίπεδο αυτό οι κολυμβητές κολυμπούν πλέον και τα 4 στυλ (ελεύθερο, ύπτιο,πρόσθιο,πεταλούδα).Μέρος της εκμάθησης είναι και η εκκίνηση (όλων των στυλ), οι στροφές αλλά και η κίνηση stream line(σπρώξιμο από τον τοίχο).

 


ΕΠΙΠΕΔΟ 5

Στο πέμπτο επίπεδο οι κολυμβητές εκτός από την τεχνική δουλεύουν και την αερόβια άσκηση ,δηλ. κολυμπούν αρκετά μέτρα. Επίσης ξεκινούν να χρησιμοποιούν pull boy (βαρελάκι) και Fingers (μισά χεράκια).